ข่าวสารทั้งหมด

งานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11

24 ก.ค. 2562

ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ญาฎา ศรีวิฑูรย์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลย

เพิ่มเติม >